Od stycznia 2016 r. w całej Polsce działają punkty bezpłatnej pomocy podatkowej i prawnej. Można w nich skorzystać m.in. z porad doradców podatkowych.

Bezpłatne porady podatkowe

Stworzenie sieci punktów darmowej pomocy podatkowej i prawnej to efekt wejścia w życie ustawy przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości. Przedsięwzięcie ma na celu umożliwienie skorzystania z pomocy przede wszystkim tym grupom społecznym, których nie stać na płatne usługi specjalistów w zakresie prawa i podatków. A jak wiadomo, nie są one tanie.

Tak więc z bezpłatnych porad podatkowych oraz prawnych mogą korzystać osoby po 65 roku życia, kombatanci i weterani wojenni, osoby korzystające z pomocy opieki społecznej, młodzież do 26 roku życia, posiadacze Karty Dużej Rodziny oraz ci, których dotknęła klęska żywiołowa.

Doradcy podatkowi pomogą nam przygotować rozliczenie PIT-u czy korektę zeznania podatkowego oraz inne niezbędne pisma skarbowe.
We Wrocławiu uruchomionych jest 25 punktów darmowej pomocy podatkowej i prawnej, m.in. przy pl. Dominikańskim 6, pl. Kromera 44, ul. Rydygiera 43, ul. Zachodniej 1, ul. Ignuta 125, ul. Rękodzielniczej 1, ul. Grabiszyńskiej 236.

MW