W bieżącym roku podatkowym nie zmienia się zakres oraz zasady rozliczania ulg podatkowych. Nadal jednak musimy gromadzić dokumenty potwierdzające wykazanie przez nas ulg i odliczeń.

Co możemy odliczyć od podatku

Składając rozliczenie podatkowe za 2015 r., możemy skorzystać m.in. z ulgi internetowej, rehabilitacyjnej i prorodzinnej.
W przypadku ulgi internetowej warto pamiętać, że należy nam się ona tylko przez dwa kolejne lata. Wysokość ulgi wynosi 760 zł od dochodu. Aby ją otrzymać, należy zgromadzić faktury potwierdzające odpłatne korzystanie z internetu.

Rodzice
Ulga prorodzinna dotyczy wszystkich rodziców wychowujących dzieci. Na jedno lub dwoje dzieci można odliczyć 1112, 04 zł rocznie, w przypadku trzeciego dziecka 2 tys. zł, a w przypadku czwartego i kolejnych już 2, 7 tys. zł rocznie.

Honorowi krwiodawcy
Kolejna ulga podatkowa przeznaczona jest dla osób, które decydują się na honorowe przekazywanie krwi. Darowiznę odlicza się od dochodu, można odliczyć maksymalnie do 3601 zł (mężczyzna) i 3484 zł (kobieta). Należy jednak pamiętać, że wysokość ulgi nie może przekroczyć 6 proc. dochodu.

Na rehabilitację
Ulga rehabilitacyjna polega na odliczaniu od uzyskanego dochodu kwoty przeznaczonej na cele rehabilitacyjne oraz na cele związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Mogą z niej skorzystać zarówno osoby niepełnosprawne, jak i osoby, na których utrzymaniu pozostawały w 2015 r. niepełnosprawni.

Kolejna ulga dotyczy ulgi od darowizn na organizacje społeczne. Taką darowiznę przekazać można nie tylko organizacjom pożytku publicznego, ale również stowarzyszeniom gminnym czy organizacjom pozarządowym.