Kobieta samotnie wychowująca dziecko może otrzymać wsparcie – przeczytaj, gdzie uzyskasz pomoc.

Jakie świadczenia przysługują samotnej matce?

W ostatnim czasie zaszły liczne zmiany prawne, które mają przynieść wsparcie finansowe dla rodzin wychowujących dzieci. Statystyki pokazują, że Polsce jest aż około 1,3 miliona rodzin, w których dzieci wychowują samotni rodzice, a 90 procent stanowią kobiety.

Świadczenia te wielu kobietom będącym w trudnej sytuacji finansowej i życiowej umożliwiają wychowywanie dzieci. 1 lutego 2016 roku rząd przyjął ostateczną wersję programu rodzina 500 plus – rodzice otrzymują 500 zł na dziecko.

Miesięczne wsparcie otrzymają zaś na drugie i kolejne dziecko, już bez względu na ich sytuację finansową. Jednak aby otrzymywać 500 zł miesięcznie także na pierwsze dziecko, dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 800 zł.

Z innych świadczeń oferowanych samotnemu rodzicowi wymieńmy też zasiłek rodzinny. Nie otrzymają go jednak kobiety, którym nie zasądzono świadczenia alimentacyjnego na rzecz dziecka, chyba że ojciec dziecka jest nieznany lub nie żyje. Wraz z prawem do otrzymywania zasiłku rodzinnego jest możliwość otrzymania różnych dodatków, m.in. z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego itd.

Ponadto kobieta samotnie wychowująca dziecko może skorzystać z funduszu alimentacyjnego. Zwykle przyznaje się je, jeśli ojciec dziecka nie płaci alimentów. Próg dochodowy wynosi 725 zł w przeliczeniu na osobę w rodzinie.